Image Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie po raz kolejny w tym roku organizuje eliminacje powiatowe do Międzypowiatowego Turnieju Sztuki Recytatorskiej „POSZUKIWANIA” 2010, które odbędą się 7 października 2010 roku . W całości przedsięwzięcia uczestniczą dzieci i młodzież powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego. Wielki finał Turnieju planowany jest w Bibliotece w Żabnie dnia 27 października.  W tym roku zarówno eliminacje, jak i finał będą miały szczególny charakter, bowiem odbywać się będą w roku obchodów 625. rocznicy lokacji miasta Żabna i Brzeska.


Turniej, rozbudzając poczucie estetyki, ma na celu przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze, popularyzację literatury poprzez piękno słowa mówionego. Pozwala na realizację marzeń artystycznych dzieci i młodzieży, pomagając w odkrywaniu – poszukiwaniu ich zdolności i wrażliwości na otaczający świat i ludzi.

Konkurs przeprowadzony zostanie w 2 kategoriach artystycznych: konkurs recytatorski i poezja śpiewana oraz w 3 grupach wiekowych: szkoły podstawowe (klasy IV – VI), gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.

 

            Zwycięzcy turnieju otrzymają nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy oraz wezmą udział w finale międzypowiatowym w Żabnie. Patronat nad turniejem objął burmistrz Żabna – Stanisław Kusior oraz starosta tarnowski Mieczysław Kras.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w „Poszukiwaniach”, a zgłoszenia można nadsyłać na adres organizatora jeszcze 30 września.

 

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZNIA

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej