Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zatwierdził budżet Priorytetu 1 Programu BN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" na rok 2014. Program w ramach zadań własnych realizuje Biblioteka Narodowa. Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego podobnie jak w roku 2013 jedna trzecia dotacji przeznaczona zostaje na zakup nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży.


Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie w ramach tego programu otrzymała w 2014 r. kwotę 10 510 zł na zakup nowych książek, w tym 3 503,34 zł na książki dla dzieci i młodzieży.

 

W bieżącym roku Biblioteka w Żabnie aplikowała do nowego programu ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020. Jest to Priorytet 2 Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych (szkół stopnia podstawowego i gimnazjów)”.

Dzięki bardzo dobrej współpracy ze Szkołą Podstawową oraz Gimnazjum w Żabnie z powodzeniem przeszedł wniosek i przy udziale własnym w obydwu projektach po 25 % Biblioteka otrzymała kolejne 9 tysięcy złotych na jego realizację. Strategicznym celem priorytetu jest wspieranie w formie partnerstwa bibliotek publicznych i szkolnych dostępu do nowości wydawniczych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz kształtowania nawyków korzystania z wiedzy i informacji pozyskanych z szeroko rozumianej literatury.

 

  

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej