W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Żabnie czynna jest ekspozycja prac Edyty Czarnej.

 

 

 

Edyta Czarna jest studentką pierwszego roku na kierunku Architektura na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Planując studia pragnęła połączyć pasje artystyczne oraz predyspozycje z przyszłym życiem zawodowym. Dlatego w klasie maturalnej rozpoczęła naukę rysunku architektonicznego.

Ta umiejętność jest niezbędna, aby zdać egzaminy wstępne na uczelni i dos-tać się na wymarzony kierunek. Za pomocą płaskiej kartki Edyta próbuje uzyskać trójwymiarowość i ład przestrzenny.

Wystawa przedstawia prace z kursu architektonicznego oraz z pierwszego semestru studiów. Rysunki różnią się tematyką, niektóre są rysowane
z wyobraźni, pozostałe - wykonywane podczas plenerów - przedstawiają istniejącą zabudowę.

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej