smaszczmini

Taki tytuł nosił wykład Waldemara Smaszcza, gdyż poświęcony był pamięci ks. Jana Twardowskiego. Spotkanie odbyło się w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Żabnie z okazji jubileuszu 100-lecia urodzin księdza-poety.

 

 

Waldemar Smaszcz jest krytykiem literackim, eseistą, wieloletnim przyjacielem i badaczem twórczości ks. Jana Twardowskiego. Jest autorem książki pt. „Serce nie do pary”, w której wyjaśnił, że życia księdza Jana nie da się oddzielić od jego wierszy. Natomiast adresowana głównie do najmłodszych, wydana w 2015 roku publikacja nosi tytuł „Z AVE spacer dzieci wśród słów księdza i poety Jana Twardowskiego” i jest zbiorem wierszowanych opowieści o miejscach związanych z księdzem, ale też o bohaterach jego poezji.
Razem z autorem udaliśmy się we wspaniałą podróż w czasie. Wspólnie wędrowaliśmy od dzieciństwa, poprzez lata młodzieńcze i dorosłe życie „Jana od Biedronki”. Badacz zgromadził imponujący zbiór dokumentów i pamiątek związanych z życiem i twórczością kapłana-poety. Ciekawa opowieść połączona z pokazem multimedialnym sprawiła, że młodzież ze Szkoły Podstawowej w Żabnie uczestnicząca w spotkaniu wysłuchała jej z zainteresowaniem.
Po zakończonym spotkaniu była możliwość nabycia najnowszej książki Waldemara Smaszcza „Z AVE spacer dzieci wśród słów księdza i poety Jana Twardowskiego” wraz z autografem autora.


 

 

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej