Szanowni Państwo, zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, które ma na celu pozyskanie informacji na temat doświadczeń związanych z oglądaniem i wykorzystywaniem zasobów dostępnych w Internecie (zdjęć, książek, zabytków).

 

 

Ankieta znajduje się pod adresem: http://badaniasocjologa.pl/index.php/649912/lang-pl

Badanie stanowi element szerszego projektu badawczego prowadzonego przez Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Małopolski Instytut Kultury w Krakowie zatytułowanego Cyfrowe praktyki i strategie upowszechniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w Polsce (http://cyfrowe-dziedzictwo-kulturowe.mik.krakow.pl/).

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za poświęcony czas. Wypełnienie ankiety
zajmuje ok. 10 minut.

Z wyrazami szacunku,
Zespół badawczy MIK i UP
http://cyfrowe-dziedzictwo-kulturowe.mik.krakow.pl/

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej