W czasie trwania Tygodnia Bibliotek w M-GBP w Żabnie – Filii w Niecieczy rozstrzygnięto Konkurs na Najaktywniejszego Czytelnika 2015 r.

 

  

 

W tym roku pierwsze miejsce zajęła Karolina Grzebieniowska. Kolejno drugie i trzecie miejsce zajęły Faustyna Czarna i Zuzanna Fela. Wyróżnienia otrzymali: Joanna Pytka, Mateusz Grzebieniowski i Sylwia Grzebieniowska. Dzieci oprócz pamiątkowych dyplomów otrzymały piękne nagrody książkowe.

Biblioteka w Niecieczy ogłasza kolejny Konkurs na Najaktywniejszego Czytelnika 2016 r. Konkurs skierowany jest dla uczniów Publicznego Katolickiego Zespołu Szkół i Przedszkola im. Armii Krajowej w Niecieczy. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi tradycyjnie w czasie trwania kolejnego Tygodnia Bibliotek, w maju 2017 r. Konkurs ma służyć propagowaniu i rozwojowi czytelnictwa szczególnie u najmłodszych użytkowników biblioteki.

  

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej