Filia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęgu Tarnowskim zaprasza na spotkanie poetyckie z ks. Wacławem Buryłą, które odbędzie się 18 października o godz. 9:00 w Łęgu Tarnowskim.

 

 

 

Ks. Wacław Buryła - ur. 21 XI 1954 r. w Pruchniku k/ Jarosławia. Dzieciństwo i młodość spędził w Tychach na Górnym Śląsku, gdzie rodzice przenieśli się w poszukiwaniu pracy. Tam też ukończył Szkołę Podstawową nr 13 oraz Technikum Budowlane. W latach 1974-1980 studiował w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 V 1980 r.

Jest laureatem wielu ogólnopolskich konkursów poetyckich, organizatorem Spotkań z Poezją w Krośnicach, propagatorem kultury. Wiersze, modlitwy i artykuły publikował w czasopismach wychodzących nie tylko w Polsce ale także w Wilnie, Pradze czy Paryżu. Opublikował kilkadziesiąt książek, jego artykuły znalazły się także wielu almanachach i pracach zbiorowych. Wiersze ks. Wacława Buryły tłumaczone były na język francuski, włoski, ukraiński, litewski, czeski i arabski.

Spotkanie z ks. Wacławem Buryłą odbędzie się w ramach projektu „Z gwiazdami zaczytani" finansowanego z Budżetu Województwa Małopolskiego w ramach I Edycji Budżetu Obywatelskiego.

 

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej