Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminne Centrum Kultury w Żabnie zapraszają uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do działu w konkursie wiedzy na temat związków Żabna z literaturą pod hasłem: „Żabno w literaturze – literatura w Żabnie”. Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz Żabna – Stanisław Kusior.

 

 

 

Celami konkursu są m.in. odkrywanie bogactwa dziedzictwa kulturowego regionu oraz popularyzacja wiedzy na temat wybitnych postaci ze świata literatury i sztuki oraz ich związków z gminą Żabno.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej. Przeprowadzony zostanie w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie 25 maja br. o godz. 9.00 (dla szkół podstawowych) i o godz. 11.00 (dla szkół gimnazjalnych). Szczegółowe warunki uczestnictwa w konkursie oraz zalecaną literaturę zawiera Regulamin.

 

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej