Towarzystwo Przyjaciół Żabna zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konkursie poetyckim z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Poeci do piór. Szczegóły w regulaminie.

 

 

 

Konkurs jednego wiersza o Ojczyźnie

Organizator:

Towarzystwo Przyjaciół Żabna

Uczestnicy:

Osoby powyżej 15 roku życia.
konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Żabno.

Opis:

Na konkurs należy przesłać jeden napisany przez siebie wiersz o Małej Ojczyźnie inspirowany 100. rocznicą odzyskania niepodległości. Wiersz powinien nawiązywać do motywu Małej Ojczyzny i zostać napisany specjalnie na ten konkurs.

Wiersz nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany w innych konkursach.

Pracę należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody:

Laureat i wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe.

Termin przyjmowania zgłoszeń  15.04.2018 – 31.08.2018

 

 

REGULAMIN - do pobrania

ZGODA - do pobrania 

 

  

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej