Gminne Centrum Kultury oraz Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie zapraszają uczniów szkół podstawowych z ternu Gminy Żabno do udziału w konkursie recytatorskim. Konkurs „O Laur Dębu Wolności” odbywa się w ramach gminnych obchodów 100–lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 

Przeprowadzony zostanie 17 maja br.


Celami konkursu są: kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, pogłębianie znajomości polskiej (w tym lokalnej) poezji patriotycznej z uwzględnieniem okresu rodzącej się w Polsce niepodległości oraz rozwijanie zainteresowań literackich dzieci i młodzieży.


Do udziału w konkursie należy zgłaszać się za pośrednictwem szkół. Z każdej szkoły do konkursu może zgłoszonych zostać max. 3 uczestników z każdej kategorii wiekowej.

Konkurs honorowym patronatem objął Burmistrz Żabna Stanisław Kusior.

Szczegółowe informacje zawiera Regulamin.

 

REGULAMIN -do pobrania

KARTA ZGŁOSZENIA - do pobrania

  

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej