Gminne Centrum Kultury oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie byli organizatorami Konkursu Recytatorskiego „O Laur Dębu Wolności”. Odbył się on w ramach gminnych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 


Konkurs miał na celu kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, pogłębianie znajomości polskiej poezji patriotycznej z uwzględnieniem okresu rodzącej się w Polsce niepodległości oraz rozwijanie zainteresowań literackich dzieci i młodzieży. Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz Żabna Stanisław Kusior.
Przesłuchania uczestników odbywały się w trzech grupach wiekowych: kl. I-III, kl. IV-VI oraz kl. VII i gimnazjalne.
Komisja powołana przez Organizatorów w składzie: Zbigniew Marcinkowski (dyr. M-GBP w Radłowie - przewodniczący), Magdalena Dziura (GCK w Żabnie - członek), Anna Rąpała (M-GBP w Żabnie - członek) mając na uwadze: dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, interpretację tekstu, kulturę słowa i ogólny wyraz artystyczny, przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

- w kategorii szkół podstawowych kl. I-III:
I miejsce: Oliwia Długoń (SP w Żabnie)
II miejsce: Paulina Michalska (SP w Bobrownikach Wielkich)
III miejsce: Wiktoria Olesińska (SP w Niedomicach)
Wyróżnienia: Krystian Pawelec (SP w Otfinowie), Milena Majchrowska (SP w Otfinowie), Martyna Fijał (SP w Niecieczy), Laura Prisacaru-Cygan (SP w Łęgu Tarnowskim);

- w kategorii szkół podstawowych kl. IV-VI:
I miejsce: Emilia Michalska (SP w Bobrownikach Wielkich)
II miejsce: Martyna Bąk (SP w Bobrownikach Wielkich)
    Aleksandra Chmura (SP w Odporyszowie)
III miejsce: Bartosz Flis (SP w Sieradzy)
Wyróżnienia: Martyna Kobyłecka (SP w Żabnie), Aleksandra Nalepa (SP w Łęgu Tarnowskim), Kacper Bąk (SP w Niecieczy), Oliwia Zych (SP w Ilkowicach);

- w kategorii szkół podstawowych kl. VII i klas gimnazjalnych:
I miejsce: Joanna Warias (SP w Otfinowie)
II miejsce: Piotr Dzierżanowski (SP w Żabnie)
III miejsce: Aleksandra Szuran (SP w Otfinowie)
Wyróżnienia: Wiktoria Cisło (SP w Żabnie), Maria Lichorobiec (SP w Niecieczy).

Laureatom oraz wszystkich uczestnikom wręczono dyplomy i nagrody książkowe.

  

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej