Już po raz siódmy w ogólnopolską akcję “Narodowe Czytanie” pod patronatem Prezydenta RP włączyła się Gmina Żabno. Tegoroczną lekturą była „Balladyna” Juliusza Słowackiego.

 Wybitne dzieło polskiego romantyzmu  przy fontannie na żabnieńskim Rynku czytali samorządowcy, przedstawiciele stowarzyszeń, uczniowie i nauczyciele gminnych szkół, mieszkańcy miasta i gminy Żabno. Wszyscy lektorzy otrzymali pamiątkowy egzemplarz „Balladyny” wraz z okolicznościową pieczęcią.
Nastrój czytanego utworu zilustrowali muzyką Milena Łącka i Dominik Fitrzyk, którzy nastrojowymi, niejednokrotnie inspirowanymi Balladyną utworami, wprowadzili w zachwyt zgromadzoną publiczność.
"Balladyna" Juliusza Słowackiego to historia o miłości, żądzach, pragnieniach i życiowych wyborach, zamknięta w pięciu aktach dramatu literackiego. Wybitne dzieło polskiego romantyzmu zostało ukończone w grudniu 1834 roku, a wydane 5 lat później w Paryżu. Powstało na emigracji w czasie dyskusji na temat przyczyn klęski powstania listopadowego oraz debat nad wspólną historią i przyszłym losem narodu.
Wydarzenie było także okazją do wręczenia nagród uczestnikom i laureatom konkursów „Zoom na Żabno”, „Wakacje z książką” i „Zaczytane wakacje” organizowanych przez Centrum Kultury i Bibliotekę w Żabnie.
Akcję "Narodowe Czytanie"  w Żabnie patronatem honorowym objęli Burmistrz Żabna Marta Herduś i Starosta Tarnowski Roman Łucarz.
Organizatorami wydarzenia były instytucje kultury Gminy Żabno – Gminne Centrum Kultury i Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie.
Za pomoc w organizacji wydarzenia organizatorzy serdecznie dziękują:
- Zespołowi Folklorystycznemu „Otfinowianie”
- Cukierni „Duet” z Żabna, Państwu Marzenie i Jackowi Wariasom
- Pani Marii Ochnio
- Pani Barbarze Lichorobiec
- Miejsko – Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Żabnie.

 

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej