W Bibliotece Publicznej w Niedomicach została zorganizowana lekcja biblioteczna skierowana do uczniów klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Niedomicach.

 

 

 

 

 

Tematem przewodnim lekcji było przybliżenie młodzieży sylwetki jednej z najodważniejszych Polek, której Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Yad Vashem w Jerozolimie przyznał najwyższe izraelskie odznaczenie cywilne jakim jest medal „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. Irena Sendlerowa uratowała od zagłady ok. 2500 żydowskich dzieci wyprowadzając je z getta na aryjską stronę.


Młodzież wysłuchała monologu Ireny Sendlerowej na podstawie jej osobistych wspomnień mających formę pamiętnika, w którym zawarła całe swoje dzieciństwo, okres działalności w czasie okupacji hitlerowskiej, aż do czasów współczesnych. Lekcji towarzyszyła wystawa ukazująca poszczególne etapy życia polskiej działaczki społecznej. Uczniowie zapoznali się także z bibliografią dostępną w bibliotece umożliwiającą pogłębienie wiedzy o „Matce Holokaustu”. Celem przeprowadzonej lekcji bibliotecznej było uświadomienie młodzieży skali największego ludobójstwa jakie odbyło się w dziejach ludzkości w czasie II wojny światowej – Holokaustu oraz przesłanie, iż żyjemy obecnie w pięknych czasach, w których nikt z nas nie musi stawać przed tak trudnymi wyborami jakich dokonywać musiało społeczeństwo na terenach zajętych przez nazistowskiego okupanta.   

 

                           

  

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej