„Szelest słów” to kolejne spotkanie w ramach „Żabnieńskich Dni literatury”, na które zapraszamy 23 października na godz. 17:00.

 

 

 

 


Podczas wieczoru poetyckiego swoją twórczość zaprezentują artyści związani z Żabnem: Anna Merchut, Katarzyna Smolik, Anna Augustyńska, Adam Tomczyk oraz Barbara Wójcik. Spotkaniu towarzyszyć będzie oprawa muzyczna w wykonaniu  Moniki Kuty wraz z zespołem.
Po spotkaniu zapraszamy na wernisaż wystawy fotograficznej Patrycji Wąsikowskiej „Dwie natury” zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury w Żabnie.

Projekt „Żabnieńskie Dni Literatury” dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2020”. Patronat honorowy nad projektem objęła Burmistrz Żabna Marta Herduś, patronat medialny sprawuje Radio  RDN Małopolska oraz Nowa Gazeta Żabnieńska.

 

 

 

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej