Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 10-14 lat do udziału w warsztatach „Dostępność zasobów cyfrowych online”.Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy poznają sposoby wyszukiwania w sieci niezbędnych informacji, dowiedzą się jak analizować dane, gdy nie umiemy programować oraz skąd brać dane do analizy i z jakich narzędzi korzystać do ich interpretacji, żeby nie popaść w konflikt z prawem. Ponadto nauczą się tworzyć lokalną encyklopedię na bazie Wikipedii oraz bazy danych z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych.

Zajęcia prowadzone będą w formule online, dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Na ich zakończenie każdy uczestnik otrzyma pakiet upominkowy.

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowych informacji na temat warsztatów udziela i zapisy prowadzi – Anna Rąpała, tel. 14 645 69 31 w godz. 10:00 – 18:00.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie tarnowskim”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

 

 

 

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej