Lista kandydatów spełniających wymaganie formalne określone w ogłoszeniu o naborze na zastępstwo na wolne stanowisko Młodszego bibliotekarza w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Żabnie - Filia w Niedomicach

 W wyniku weryfikacji dokumentów aplikacyjnych na wolne stanowisko Młodszego bibliotekarza zakwalifikowały się następujące osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

    1. Jagoda Bogacz, zam. Niedomice,
    2. Ewelina Jachym, zam. Żabno,
    3. Andrzej Rąpała, zam. Rzepiennik Strzyżewski

 

 


Żabno, 19.07.2021 r.

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej