Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci pana Zygmunta Zająca,

Honorowego Obywatela Gminy Żabno, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Żabna, którego siedziba jest w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie, wieloletniego dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabnie, działacza społecznego, nauczyciela, wychowawcy. Współpraca pana Zygmunta Zająca z Gminnym Centrum Kultury i Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczna w Żabnie na przestrzeni tych wszystkich lat, zaowocowała wieloma wspaniałymi wydarzeniami, które bez wątpienia przyczyniły się do kulturalnego, edukacyjnego wzbogacenia życia mieszkańców nie tylko Żabna ale całej Gminy.

 

 

 

 

 

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej