Zarządzenie nr 3/2022 Dyrektora Miejsko–Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie z dnia 01.02.2022 r. w sprawie funkcjonowania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie.

 Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2022 r., poz. 210) oraz rekomendacji Biblioteki Narodowej dla bibliotek zarządzam co następuje:

§ 1
Do 28.02.2022 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie oraz Filie w Łęgu Tarnowskim, Niecieczy, Niedomicach i Otfinowie ograniczają usługi biblioteczne:
1. Otwarcie dla użytkowników wypożyczalni z wolnym dostępem do księgozbioru po uprzednim zdezynfekowaniu rąk.
2. Zaleca się wyznaczenie na podłodze przed punktem obsługi strefy oczekiwania
w odpowiednim dystansie.
3. Zasadne jest wcześniejsze umówienie telefoniczne lub mailowe wizyty użytkownika w bibliotece na konkretną godzinę, aby uniknąć kolejek.
4. Przy wejściu do biblioteki należy zorganizować stanowiska do mycia i dezynfekcji dłoni.
5. W bibliotece i holu biblioteki może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 15 m2
z wyłączeniem bibliotekarzy.
6. Należy pamiętać, by zachować bezpieczną odległość, gdy użytkownik przejawia objawy choroby lub znajduje się w grupie osób, które nie mają obowiązku noszenia maseczki.
7. Biblioteka wznawia prowadzenie działalności  polegającej na organizacji spotkań
i wydarzeń w pomieszczeniach biblioteki, pod warunkiem:
- udziału nie więcej niż 15 osób przy zachowaniu odległości 1,5 m między uczestnikami, albo 1 osoba na 15 m2 z wyłączeniem bibliotekarzy,
- zachowanie nakazu zakrywania ust i nosa
- zachowanie nakazu nie spożywania napojów lub posiłków.
8. Do limitów nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19. W przypadku osiągnięcia limitu osób obowiązującego w czytelniach i wypożyczalniach, pracownik biblioteki może udostępnić dodatkowe miejsca osobom zaszczepionym, jeżeli dobrowolnie okażą dowód szczepienia.
9. Biblioteka otwiera dla użytkowników czytelnie internetową z zachowaniem rygoru sanitarnego.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej