W niedzielny wieczór w żabnieńskiej bibliotece miało miejsce kolejne wydarzenie zorganizowane w ramach projektu „II Żabnieńskie spotkania z literaturą – wokół twórczości Tadeusza Nowaka”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

 

Tym razem było to spotkanie z kulturą ludową pt. „Z nurtem Dunajca”,  kulturą, która towarzyszyła Tadeuszowi Nowakowi, autorowi urodzonemu w Sikorzycach,  wychowanemu w widłach Wisły i Dunajca, wiernemu tej ziemi zarówno w prozie, jak i w poezji. To o niej pisał w jednym z wierszy:


Stoją gorzkie pagórki, bo gorzka jest zieleń, gdzie przebiega wilk nocy i prędki dnia jeleń, nie spotkają się nigdy w ruchomej przestrzeni, wilk w jelenia, a jeleń się w wilka zamieni. U pagórków dolina Dunajcem rozcięta jak gałęzią miłości zrywaną zbyt chciwie przez podobne do światła i wiatru dziewczęta, bo gdy biegną – nie skrzypi miedziane igliwie.


Uczestnicy spotkania zobaczyli dwa widowiska, do których scenariusz napisał i choreografię opracował Janusz Cierlik, na co dzień choreograf Zespołów Folklorystycznych „Bobrowianie” i „Otfinowianie”….. to być może takim zwyczajom przypatrywał się w dzieciństwie Tadeusz Nowak, wychowany w dolinie rozciętej Dunajcem. Zespół Folklorystyczny „Otfinowianie” zaprezentował widowisko „Frycówka oryla Michoła”, zaś Zespół Folklorystyczny „Bobrowianie” przygotował program „Dożynki”.
Autor scenariuszy do widowisk, Janusz Cierlik przybliżył obecnym na spotkaniu kulisy zbierania materiałów do tych widowisk, mówił też o poszukiwaniu materiałów źródłowych.
Przedstawione widowiska wzbudziły zachwyt wśród publiczności, która artystów i autora scenariuszy nagrodziła gromkimi brawami.

 

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej