19 kwietnia przypada rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim - największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej.

 

 

 

 

 

 

Tego dnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje akcję społeczno-edukacyjną Żonkile, w którą również – jak co roku – włącza się Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie. Tegorocznym hasłem obchodów będzie „miłość”.

W dniu rocznicy wybuchu powstania na naszym Facebooku będziemy udostępniać Wam materiały opracowane i przygotowane przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, m.in. filmy i słuchowiska. Zapraszamy także do naszej biblioteki po publikacje dostępne w naszych zbiorach opisujące te dramatyczne wydarzenia.

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej