Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie już po raz kolejny organizuje Gminny Konkurs Plastyczny. Tym razem odbędzie się on w ramach projektu „III Żabnieńskie spotkania z literaturą – wokół epoki romantyzmu” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 


1.    „Stwórz ilustrację do bajek Adama Mickiewicza”. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci z przedszkoli, uczniów kl. „0” i szkół podstawowych (kl. I-III) gminy Żabno. Prace można składać do 6 października 2022 r., rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 25 października 2022 r.
2.    „Wielcy romantycy na karcie pocztowej”. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych gminy Żabno. Prace można składać do 6 października 2022 r., rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 18 października 2022 r.


O terminie wręczania nagród informować będziemy na stronie internetowej biblioteki.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy. Wszystkie prace będzie można obejrzeć na wystawie pokonkursowej.
Patronat honorowy nad projektem sprawuje Burmistrz Żabna Marta Herduś.

 

 

 „Stwórz ilustrację do bajek Adama Mickiewicza”

Regulamin

Karta zgłoszenia

 

„Wielcy romantycy na karcie pocztowej”

Regulamin

Karta zgłoszenia

  

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej