Gminne Centrum Kultury zaprasza na warsztaty tworzenia kwiatów z bibuły.

Warsztaty poprowadzą pracownicy Domu Malarek z Zalipa.
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc - obowiązują wcześniejsze zapisy.


Można to uczynić osobiście w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Żabnie lub telefonicznie pod nr 645-69-31. Warunkiem wpisania na listę jest wypełnienie deklaracji i dostarczenie jej do MGBP w Żabnie najpóźniej do 11 sierpnia do godz. 15:00.

Warsztaty tworzenia kwiatów z bibuły organizowane są przez Gminne Centrum Kultury w Żabnie w ramach projektu "Nasze dziedzictwo - czerpiąc z tradycji przodków" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2022"

 

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej