Dyrektor Gminnego Żłobka w Żabnie informuje ,że rusza nabór do dwóch grup w Gminnym Żłobku w Żabnie na kolejny rok szkolny 2022-2023.

 

 

 

 


Nabór odbywa się w dwóch wariantach:
 
1. DLA RODZICÓW, KTÓRZY ZAKWALIFIKUJĄ SIĘ DO PROJEKTU "DZIECIAKI NA START - WSPARCIE DLA TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 W GMINIE ŻABNO" (link)
 
 
2. DLA RODZICÓW, KTÓRZY NIE BĘDĄ BRALI UDZIAŁU W POWYŻSZYM PROJEKCIE (link)
 
SZCZEGÓŁY TYCH REKRUTACJI I INNE WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU – REGULAMIN WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI UMIESZCZONE SĄ NA STRONIE: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W ŻABNIE www.ppzabno.przedszkolna.net, zakładka Gminny Żłobek w Żabnie –

1. NABÓR DO GMINNEGO ŻŁOBKA W ŻABNIE - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA I UCZESTNICTWO W PROJEKCIE "DZIECIAKI NA START- WSPARCIE DLA TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 W GMINIE ŻABNO".
 
2. NABÓR DO GMINNEGO ŻŁOBKA W ŻABNIE 2022-2023 DLA RODZICÓW NIE BIORĄCYCH UDZIAŁU W PROJEKCIE"DZIECIAKI NA START".
Więcej informacji można uzyskać również w siedzibie Gminnego Żłobka w Żabnie na ul. Jagiełły 12.

  

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej