Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie realizuje projekt III Żabnieńskie spotkania z literaturą – wokół epoki romantyzmu. Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

 

 

 

 


Jednym z zadań tego projektu było ogłoszenie i organizacja konkursu plastycznego dla uczniów kl. IV-VIII szkół podstawowych gminy Żabno pt. „Wielcy romantycy na karcie pocztowej”.
Komisja powołana przez organizatora w składzie: przewodnicząca Maria Ochnio – plastyk, członek Towarzystwa Przyjaciół Żabna, Kamila Ryba – instruktor plastyki GCK w Żabnie oraz Beata Chłoń bibliotekarz M-GBP w Żabnie oceniła 7 prac. Biorąc pod uwagę nawiązanie do tytułu konkursu, technikę, sposób wykonania pracy przyznała nagrody i wyróżnienia:
I miejsce - Amelia Pitaś
II miejsce - Aleksandra Stolarska i Martyna Wiekierak
III miejsce - Mariia Vyshenko i Gabriela Madej
Wyróżnienie - Martyna Talanda i Aurelia Kabat.
Wystawę prac konkursu plastycznego „Wielcy romantycy na karcie pocztowej” można zwiedzać w holu Biblioteki w godzinach od 8.00 do 18.00.

 

  

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej