Międzypowiatowy Turniej Sztuki Recytatorskiej „POSZUKIWANIA” to konkurs recytatorski przeprowadzany już po raz trzynasty w trzech powiatach: brzeskim, dąbrowskim i tarnowskim.

 

 

 

 

Jego organizatorem jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie, Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku, Dąbrowski Dom Kultury oraz Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych recytatorów oraz wykonawców poezji śpiewanej z tych powiatów.
Dla powiatu tarnowskiego eliminacje do turnieju finałowego przeprowadziła Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie. Wzięło w nich udział 23 uczestników – uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu tarnowskiego.

Jury w składzie: Ilona Stanaszek (MCK „Sokół”, przewodnicząca), Paweł Chojnowski (dyrektor DDK w Dąbrowie Tarnowskiej, członek) oraz Anna Rąpała (M-GBP w Żabnie, członek) przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

- w kategorii artystycznej: recytacja - szkoła podstawowa (kl. IV-VI):
I miejsce: Weronika Poznańska - Szkoła Podstawowa w Szynwałdzie
II miejsce: Julia Wolak - Szkoła Podstawowa w Wojniczu
III miejsce: Martyna Wdowikowska - Szkoła Podstawowa w Otfinowie
oraz wyróżnienia dla Estery Flak (Szkoła Podstawowa w Niecieczy) oraz Mikołaja Kozaczki (Szkoła Podstawowa w Niedomicach).

- w kategorii artystycznej: recytacja - szkoła podstawowa (kl. VII-VIII):
I miejsce: Oskar Góral - Szkoła Podstawowa w Żabnie
II miejsce: Wiktoria Czosnyka - Szkoła Podstawowa w Sieradzy.

Laureatom oraz wszystkim uczestnikom wręczono dyplomy oraz nagrody książkowe.

Do finału XIII Międzypowiatowego Turnieju Sztuki Recytatorskiej POSZUKIWANIA 2022, który odbędzie się 26 października 2022 r. o godz. 10:00 w Dąbrowskim Domu Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej zakwalifikowali się laureaci I, II i III miejsc.

 

  

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej