Zarządzenie nr 8/2022 Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie z dnia 28.03.2022 r. w sprawie funkcjonowania Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Żabnie.
§1
Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2022 r., poz. 679), zarządzam co następuje:

Od dnia 28.03.2022 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie oraz Filie w Łęgu Tarnowskim, Niecieczy, Niedomicach i Otfinowie zobowiązane są do zachowania ogólnych zasad bezpieczeństwa, w tym:
•    stosowanie przesłon ochronnych (np. z pleksi) w punkcie kontaktu czytelnika z bibliotekarzem,
•    dezynfekowanie rąk,
•    regularne wietrzenie pomieszczeń,
•    dezynfekowanie powierzchni.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej