Zarządzenie nr 4/2022 Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie z dnia 01.03.2022 r. w sprawie funkcjonowania Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Żabnie.


Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2022 r., poz. 473), zarządzam co następuje:

 a) do dnia 31.03.2022 r.:
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie oraz Filie w Łęgu Tarnowskim, Niecieczy, Niedomicach i Otfinowie zobowiązane są do zachowanie nakazu zakrywania, przy pomocy maseczek, ust i nosa przez użytkowników oraz zachowania ogólnych zasad bezpieczeństwa, w tym:
•    stosować środki indywidualnej ochrony (dezynfekowanie rąk, prawidłowe mycie rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund),
•    regularne wietrzenie pomieszczeń,
•    dezynfekowanie powierzchni.

b) do odwołania:
- zmiana godzin pracy w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Żabnie:
poniedziałek-piątek w godz. 10.00 – 18.00
sobota w godz. 10.00 – 14.00.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej