Przed budynkiem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie czynna jest wystawa plenerowa pt. "Wielcy romantycy" prezentująca życie i twórczość wybitnych twórców epoki romantyzmu, m.in. Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego czy Cypriana Kamila Norwida.

 

 


Ekspozycja została przygotowana w ramach projektu „III Żabnieńskie spotkania z literaturą – wokół epoki romantyzmu” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

  

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej