W dniu 11 lipca 2022 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

 


Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wniosek Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie został rozpatrzony pozytywnie i biblioteka otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w wysokości 18 846,00 zł.

Kwota ta pomoże nam uzupełnić oraz powiększyć biblioteczny księgozbiór o nowości wydawnicze.

 

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej